AAN SOFTWARE MOET JE METEN …

meetlint

Wij verlengen de levensduur van uw systemen

WAAR STAAT BONCODE VOOR

Onze passie: meten, visualiseren en optimaliseren van softwarekwaliteit.

Technologie wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Cloud, Internet of Things en Mobile bieden kansen voor nieuwe producten of optimalisatie van bestaande processen. Overal is software de onmisbare component. De kwaliteit van de toegepaste software is cruciaal voor het succes van product en organisatie.


Boncode is specialist in het meten, visualiseren en optimaliseren van technische softwarekwaliteit. Wij richten ons op het maken van een kwaliteitsoordeel door directe metingen aan het product, de broncode. Bron code - Bon code!

Onze visualisaties voegen belangrijke feiten toe aan uw huidige software kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem richt zich hoogstwaarschijnlijk primair op de functionaliteit en het gebruik van de software. Onze visualisaties komen niet in plaats van genoemde systemen. Ze vormen aldus een cruciale aanvulling op de vraag of software op termijn goed blijft functioneren. Goede software betekent immers software die onderhoudbaar is, die vernieuwingen aankan en niet leidt tot onvoorziene budgettaire uitdagingen.

Ons doel is klanten te helpen softwaresystemen gezond te houden en te krijgen. We meten de complexiteit van functies, volumes, duplicatie en andere zaken die de kwaliteit en daarmee de toekomstbestendigheid beïnvloeden. Zo creëren we een feitelijk en objectief beeld van de technische kwaliteit van software, vanuit de verschillende perspectieven als genoemd in de ISO 25010 standaard.


Samengevat: software is onzichtbaar. Boncode helpt haar klanten met het visualiseren van het onzichtbare waardoor softwareontwikkeling van bedrijfskritische systemen beter stuurbaar wordt. Beter te budgetteren, beter te plannen en beter te innoveren.

Onze visie: Mens en techniek

Het meten aan software is niet nieuw en gaat al terug tot de jaren 70 van de vorige eeuw. Er zijn legio tools om aan software te meten. Boncode onderscheidt zich door te kiezen voor een mensgerichte aanpak. Zo lang gereedschappen niet gebruikt worden in een geaccepteerd kwaliteitssysteem, blijft het effect van de inzet van dit soort tools gering. Een keiharde audit kan nuttig zijn om een externe leverancier wakker te schudden, betere software krijg je er niet van.


Betere software krijg je pas als je slimme tools zo inzet dat ze bijdragen aan opbouwende discussie tussen alle belanghebbenden. Van software engineer tot architect en budgeteigenaar.


Onze basisgedachte is mensen te helpen met kennis, ervaring en beschikbare tools. Tools van Boncode of van derden, het maakt ons niet uit. Wij kiezen de tool die geschikt is voor het doel, en dat is situatieafhankelijk. Zo meten we een low code omgeving als Mendix of Outsystems niet met tools die voor Cobol of Java gemaakt zijn.

 

Wij beoordelen, verbeteren en bewaken
de kwaliteit van uw software

DIENSTEN

Boncode biedt 3 diensten aan die toegesneden worden op uw situatie en (business)vraag. Advies en oplossingen zijn in alle gevallen gebaseerd op ‘factbased’ metingen. Deze metingen worden door onder andere visualisatie bespreekbaar gemaakt. Dit maakt gedragen afwegingen, optimalisatie en sturing mogelijk

 1. Code & Architectuur review (“Wij meten voor u”)
  • Scan
  • Assessment
 2. Inrichting van een softwarekwaliteitssysteem (“Wij helpen u te meten”)
 3. Refactoring en optimalisatie projecten (“Wij werken mee met focus op softwarekwaliteit”)

Code & Architectuur review: scan

Uw vraag heeft betrekking op onderhoudbaarheid, schaalbaarheid, performance of toekomstbestendigheid van een of meerdere systemen. Boncode beantwoordt de vraag op basis van meting en analyse van de broncode en haar architectuur. Zo reduceren we onzekerheid en bieden ‘factbased’ inzicht in plaats van opinies.

De scan kan gerelateerd worden aan de ISO 25010 standaard. Het resultaat is een rapportage van de bevindingen en een A0 (A-nul formaat) plaat van de indeling van de code en de onderlinge relaties om de bevindingen visueel te onderbouwen. Hiermee wordt de binnen de software verwerkte architectuur geanalyseerd.

Klanten gebruiken de scan tevens om de verbetering van de software over een bepaalde periode objectief vast te stellen. Liefst aan de hand van van tevoren gedefinieerde doelstellingen. Hiertoe bieden wij scans in abonnementsvorm.

Code & Architectuur review: assessment

Wij starten met uw vraagstelling. Uw vraagstelling raakt bijvoorbeeld dilemma’s rond toekomstbestendigheid, productiviteit, gebruik van nieuwe technologieën, introductie van nieuwe toepassingen en vernieuwing van uw systemen. Gebrek aan inzicht in het softwareproduct weerhoudt u van afwegingen en beslissingen. Meningen en discussies stapelen zich op. Wij meten en analyseren de broncode en haar architectuur; verifiëren met de engineers en business owners de bevindingen; komen met een oplossing en stemmen die af. Ter afsluiting maken we een beslisdocument.

Het assessment resulteert in een rapportage van de bevindingen, de oplossingsrichting, een interviewdocument. Tevens ontvangt u een A0 plaat van de indeling van de code en de onderlinge relaties om de bevindingen visueel te onderbouwen.

Inrichten van een softwarekwaliteitsysteem

Een klant die onze tooling gebruikt noemt het “the next step in Agile”. De integratie van meten, analyseren en sturen op softwarekwaliteit in de gebruikelijke Agileprocessen. Het inrichten van een softwarekwaliteitssysteem voegt een cruciaal iets toe: focus en grip op het product, op de toekomstbestendigheid.

We  inventariseren eerst uw bestaande situatie: de IT gelieerde processen, sturing van de IT-functie,  technische omgeving en ondersteunende tools. Op basis van deze inventarisatie komen we, in nauwe samenwerking met uw mensen, tot een voorstel hoe op softwarekwaliteit gerichte tooling, feedbackprocessen en visualisatie geïntegreerd kunnen worden in de bestaande (Agile) werkwijze. Met als doel om naast management van de voortbrengingsprocessen, ook de kwaliteit van het softwareproduct bewust en gericht te sturen.

Het kwaliteitssysteem heeft een technische cyclus en een zogenaamde feedback cyclus. De technische cyclus richt zich op meten, plug-ins en tooling. De feedback cyclus is gericht op samenwerking en daadwerkelijke sturing van softwareontwikkeling op basis van gemeten softwarekwaliteit.

Uitvoering refactoring of optimalisatie projecten

De aanbevelingen van Scans en Assessments leiden doorgaans tot vervolgacties bij onze klanten. De specialisten van Boncode onderscheiden zich door niet te stoppen bij de aanbeveling. Zij steken graag de handen uit de mouwen om de aanbevelingen daadwerkelijk te realiseren. Technisch door bijvoorbeeld refactoring van software, om ‘de technische schuld’ in te lossen. Mensgericht door implementatie van nieuwe werkwijzen en het begeleiden totdat feedbackcycli daadwerkelijk onderdeel zijn geworden van de dagelijkse operatie en aansturing.

Advies en begeleiding hebben meestal betrekking op tactisch/strategische vragen rond innovatie van complexe legacy systemen.

Licentie op de tooling die onze specialisten gebruiken

Onze specialisten gebruiken voor scans en assessments de Boncode tooling. Deze is speciaal ontwikkeld om inzage te krijgen in software door statische broncodemetingen. Het kwaliteitsniveau wordt benoemd, de score op diverse metrieken, het volume, de duplicatie en via het dashboard is detail informatie beschikbaar die directe (kwaliteits)verbetering mogelijk maakt.

Onze tooling is ook beschikbaar op licentiebasis.Wat biedt de Boncode tooling:

 • Oude en nieuwe softwaresystemen doormeten en analyseren
 • De algemene softwarekwaliteit bepalen (rating van 0 tot 100)
 • Nieuw ontwikkelde code van een ontwikkelaar doormeten (bijv. t.b.v. peer reviews)
 • Bij meerdere metingen in de tijd sturen op trends, die grafisch weergegeven worden
 • Overzicht krijgen over de samenhang van gehele codebase
 • Overzicht krijgen over de kwaliteit van bestanden, door middel van diagrammen
 • Meerdere projecten bewaken
 • Via een flexibele navigatie door de meetresultaten op regelniveau scrollen
 • Direct verbeteracties starten door top 10 lijsten
 • Steekproeven definiëren en doormeten binnen omvangrijke systemen

Voor wie is de Boncode tooling

Het gebruik van de Boncode tooling stopt oneindige discussies en maakt het mogelijk op beheerste wijze uw software en teamresultaten te verbeteren. De tooling past zeer goed bij een Agile aanpak. Gebruikers van de informatie zijn:

 • Software engineers
 • Lead engineers
 • Architecten
 • Product-owner
 • IT management

KLANTEN

Typische vraagstukken waar wij onze opdrachtgevers bij helpen

 • We weten niet wat er onder de motorkap gebeurt. Hoe komen/blijven we in control?
 • We gaan fuseren of een overname doen. Wat halen we aan technologie binnen?
 • Onze klanten willen toegang via mobile apps. Is onze software toekomstbestendig?
 • Security is een zorg voor ons. Hoe te borgen in (bestaande) software architectuur?
 • Is onze software in staat nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen (Cloud, IoT etc)?
 • We nemen een bestaand softwaresysteem in beheer. Wat is de kwaliteit en wat zijn de aandachtspunten?
 • Het is lastig om business en techniek op 1 lijn te krijgen. Kunnen jullie helpen?
 • Zitten we op de juiste technologische trein om onze bedrijfsdoelstellingen te realiseren?
 • Wij ondervinden performanceproblemen in onze softwaresystemen. Hoe te verbeteren?
 • Kunnen jullie helpen softwarekwaliteit te integreren in ons ontwikkel- en beheerproces?
 • Onze onderhoudskosten rijzen de pan uit. Hoe deze kosten te reduceren?
 • Zijn onze architectuurprincipes eigenlijk wel verwerkt in de software zelf?

OVER BONCODE

Boncode is een jong bedrijf bestaande uit ervaren mensen. Onze hoogopgeleide mensen hebben verstand van zowel softwareontwikkeling als de bedrijfskundige en contractuele context, waarbinnen software wordt gebruikt. Doordat we een onafhankelijk bedrijf zijn kunnen we objectief en op feiten gebaseerd advies geven.

De kern van Boncode wordt gevormd door vier mensen:

JOOST KOEN

(Algemeen Directeur)

 

Heeft 29 jaar ervaring in de software branche en management advies. Allereerst was hij werkzaam op het gebied van Artificial Intelligence en later als partner/directeur in het bedrijf PAC Informatisering. In de afgelopen 10 jaar was Joost Koen als management consultant werkzaam. Hij heeft commerciële en inhoudelijke ervaring in de financiële sector, industrie, zorg en overheid.

j.koen@bon-code.nl

+31 6 53 60 50 72

JEROEN MEETSMA

(Chief Technology Officer)

 

Is een automatiseerder in hart en nieren met passie voor software kwaliteit. Hij heeft 18 jaar ervaring met de realisatie van grootschalige enterprise software als ontwikkelaar, architect en manager. Hij was de trekker van de sanering van de online boodschappenservice van Albert Heijn. Na enige tijd als technisch consultant bij de Software Improvement Group werkzaam te zijn geweest, besloot hij zich volledig te richten op het saneren van software.

j.meetsma@bon-code.nl

+31 6 53 88 26 48

HARM GARVELINK

(Director of Sales and Business Development)

 

Harm is sinds 1994 werkzaam in commerciële functies binnen de software, hardware en managed services industrie. Sinds 2010 heeft Harm leiding gegeven aan Sales teams binnen BT. Van 2015 tot 2017 was Harm als General Manager verantwoordelijk voor de internationale groei van BT Security in Italië, Spanje, Frankrijk en Benelux.
Harm heeft een passie voor het werken in omgevingen waar ICT daadwerkelijk bijdraagt aan een betere bedrijfsvoering.

h.garvelink@bon-code.nl

+31 6 45222477

JAN WILLEM KLERKX

(Commissaris)

 

Is een technisch bedrijfskundige en werkt sinds 1992 in de software-industrie, veelal in commerciële functies. Hij heeft gewerkt in directiefuncties bij PAC Informatisering, Arthur Andersen en Imtech. Later was hij commercieel directeur en mede-eigenaar van de Software Improvement Group. Aansluitend fungeerde hij als commercieel directeur en mede-eigenaar van Euvision Technologies dat medio 2014 door Qualcomm overgenomen is. Sinds 2016 was Jan Willem mede-eigenaar van Scyfer met commercie als verantwoordelijkheid. Scyfer is in augustus 2017 overgenomen door Qualcomm. Jan Willem is startup coach bij Yes!Delft, ACE Venture Labs Amsterdam en Orange Grove Patras (Griekenland).

jw.klerkx@bon-code.nl

+31 6 51 33 35 33