Trajectcontrole en low-code ontwikkeling

De laatste weken kwam bij een aantal klanten het thema ‘kaders waar de ontwikkelteams zich aan moeten houden’ ter sprake. Degene die het begrip ‘kader’ noemde keek behoedzaam om zich heen. Het was in besloten kring. Want ‘kader’ associeert immers makkelijk met directief leiderschap. Een niet passende stijl in deze snel veranderende wereld waar zelfsturing een groot goed is.Lees meer

Boncode biedt Vopak inzicht in kwaliteit OutSystems applicaties

Den Haag, 15 januari 2019

Na een succesvolle Proof of Concept heeft Vopak Boncode geselecteerd om haar te voorzien van metrieken die de kwaliteit van de ontwikkelde OutSystems applicaties inzichtelijk maken. Lees meer

Low-code platforms optimaal laten renderen

Low-code oplossingen zoals OutSystems worden gezien als het middel om the digital transformation versneld te realiseren. En het werkt, horen we van betrokken specialisten: snellere ontwikkeltijd, grotere gebruikersvriendelijkheid (‘usability’) en een robuust applicatielandschap. En dit alles tegen lagere aanvangskosten.Lees meer

Tussen loslaten en directief ingrijpen

Directief ingrijpen doodt de creativiteit van mensen. Teams zijn heel goed in staat hun eigen proces te regelen. Of niet? In de praktijk staan de ‘directieven’ vaak lijnrecht tegenover de ‘loslaters’. Onterecht, zeggen joost koen en erik pepping. Afhankelijk van het team bepaal je een strategie.
Lees meer op deze PDF

Meten blijft weten!

Diverse bedrijven en professionals worstelen met het vinden van nieuwe meetmethoden die
passen bij agile werken. Maar, zeggen Joost Koen en Erik Pepping, in plaats van uitputtende metingen aan het proces, is het veel effectiever om aan het product en het gebruik ervan te meten. Het niveau
‘Excellent’ komt meer dan ooit in beeld.
Lees meer op deze PDF

delen
Back to top

GDPR Consent

This website makes use of cookies to ensure that the website works properly. Settings

Privacy policy | Close
Settings