Rendement met agile

Agile softwareontwikkeling levert niet vanzelf rendementsverbetering op in grote organisaties. IT-managers moeten zich mentaal instellen op zelforganisatie van ontwikkelteams. Enkele praktische inzichten, opgedaan op de werkvloer, bieden houvast.
Lees verder op deze PDF.

Agile en software kwaliteit

Deze drie zaken worden geëist van moderne organisaties. Organisaties zijn afhankelijk van ICT systemen, die ook snel, kosteneffectief en betrouwbaar dienen te zijn. Dit stelt eisen aan de ontwikkeling en het beheer van ICT systemen. Software ontwikkelen systemen voor gebruikers, die bepalen aan welke functionaliteit en gebruikerseisen systemen moeten voldoen. In vele gevallen opereren de software engineers in complexe systeemomgevingen, bestaande uit meerdere systemen, die in verschillende tijdsperiodes zijn ontwikkeld. De engineer wordt geacht snel te werken, liefst foutloos en binnen budget.Lees meer

Softwarekwaliteit door meester-gezelprincipe

Begin juni bezocht ik een seminar over softwarekwaliteit. Tijdens de lunch had ik het genoegen om naast een ervaren IT professional te zitten, afkomstig uit de VS. Hij is verbonden aan een multinational die transportmiddelen maakt. We spraken over certificering van engineers, software kwaliteit en filosofeerden over het aloude meester-gezel principe.Lees meer

Oversimplificatie is groot risico

De IT-Manager wordt geconfronteerd met toenemende complexiteit, zowel binnen het IT-domein als daarbuiten. Om die complexiteit beheersbaar te houden, wordt de oplossing vaak gezocht in organisatorische en procesmatige middelen binnen de IT-afdeling: Agile werken, zelfsturing et cetera. De vraag is of dit leidt tot het beheerst omgaan met complexiteit.

Lees meer op deze PDF

Software architectuur onderbelicht

Bij agile softwareontwikkeling is de aandacht sterk gericht op functionaliteit die zichtbaar is voor de (eind)gebruiker. Aandacht voor het duurzaam houden van software beperkt zich in het beste geval tot het verbeteren van broncode op basis van bevindingen uit statische codeanalyse.

Onderhoudbaarheid en bruikbaarheid op de lange termijn worden daarentegen sterk bepaald door de kwaliteit van de softwarearchitectuur. De mate waarin de architectuur is geïmplementeerd in de code heeft een grotere impact op productkwaliteit dan de meetbare kwaliteit van broncode.

Lees meer op deze PDF

delen
Back to top

GDPR Consent

This website makes use of cookies to ensure that the website works properly. Settings

Privacy policy | Close
Settings