Softwarekwaliteit door meester-gezelprincipe

Begin juni bezocht ik een seminar over softwarekwaliteit. Tijdens de lunch had ik het genoegen om naast een ervaren IT professional te zitten, afkomstig uit de VS. Hij is verbonden aan een multinational die transportmiddelen maakt. We spraken over certificering van engineers, software kwaliteit en filosofeerden over het aloude meester-gezel principe.Read More

Oversimplificatie is groot risico

De IT-Manager wordt geconfronteerd met toenemende complexiteit, zowel binnen het IT-domein als daarbuiten. Om die complexiteit beheersbaar te houden, wordt de oplossing vaak gezocht in organisatorische en procesmatige middelen binnen de IT-afdeling: Agile werken, zelfsturing et cetera. De vraag is of dit leidt tot het beheerst omgaan met complexiteit.

Lees meer op deze PDF

Software Architecture Oft-Neglected

In developing agile software, the attention is strongly focused on functionality that is visible to the (end) user. Attention to the longevity of software is limited even in the best of cases to improving source code based on the findings of statistical code analysis.

Conversely, maintenance and usability for the long term are strongly determined by the quality of the software’s architecture. The degree to which the architecture has been implemented in the code will have a greater impact on product quality than the quantifiable quality of the source code.

Read more on the PDF

Grenzen aan zelfsturing?

Vorige week kwam ik in aanraking met de directeur van een IT-bedrijf en, later die dag, met een IT-professional die beiden heel verschillende knelpunten leken te hebben. Bij nader inzien ging het over hetzelfde: de grenzen aan zelfsturing.Read More

Saab en scrum

Binnen een week kwam ik twee bevriende zakenrelaties tegen, die aangaven gestopt te zijn met het presenteren van KPI’s. Bij beiden ging deze melding gepaard met een zekere emotie.Read More

share
Back to top

GDPR Consent

This website makes use of cookies to ensure that the website works properly. Settings

Privacy policy | Close
Settings