Boncode verzorgt kwalitatieve software metingen GVB

De kwaliteit van software behoeft voortdurend aandacht.

GVB is een Nederlands openbaarvervoerbedrijf. Het draagt bij aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en mobiliteit voor mensen in Amsterdam en omgeving. Denk aan het verzorgen van de reis, het beheer en onderhoud van de rails en voertuigen. Om dit goed en veilig te laten functioneren is gedegen software van essentieel belang. Boncode is gevraagd tijdens de ontwikkeling van nieuwe software voor het Exploitatie Beheer Systeem (EBS) met regelmaat onafhankelijke Code Reviews uit te voeren en de kwaliteit van de software objectief te meten en te beoordelen.


Het EBS is verouderd en aan vernieuwing toe. Daarom is het programma EBS Vernieuwing gestart met als doel optimale ondersteuning van het CCV (Communicatie Centrum Vervoer) in het volgen en bijsturen van de dagelijkse exploitatie en het voorzien in actuele en betrouwbare (reis)informatie. Ook worden de bus- en trambestuurders beter ondersteund en geïnformeerd over de uitvoering van de operatie. Als onderdeel van het programma EBS Vernieuwing krijgen bestuurders een nieuw en uitgebreider bediensysteem in het voertuig. Dit systeem heeft functies als; inloggen persoon, rit aanmelden, kassa, rijtabel en mobilofoon. Via het bedienscherm is straks onder andere zichtbaar hoe laat het voertuig bij een bepaalde halte moet zijn, kan de bestuurder de punctualiteit beter volgen en kan hij ook de mobilofoon bedienen. Het EBS Systeem in de voertuigen draait op een generieke infrastructuur (hard- en software). De ontwikkeling van die generieke infrastructuur is ook onderdeel van het programma.


 

In gesprek met Remko Zuidgeest, programmamanager EBS Vernieuwing, en Jochem Sobering, Principle binnen Ximedes en softwareleverancier voor GVB, vragen we naar het verloop van de samenwerking en bereikte resultaten met Boncode.

 

Meten van code- en softwarekwaliteit

“De aanleiding voor de Code Reviews was tweeledig”, vertelt Remko. “Ten eerste gaat het om een formele aanleiding. Ik kreeg de opdracht als programmamanager om onafhankelijke testen en toetsen te laten uitvoeren op de software van GVB. Het is de wens van GVB, en eigenlijk ook van mijzelf, om meer zekerheid te hebben over de kwaliteit van de software. Het geeft comfort op een gebied waar de organisatie en ik te weinig kennis van hebben. Er zijn hier specialisten genoeg, maar het meten van code- en softwarekwaliteit is intern niet aanwezig.”

Samenwerking met Boncode

“De eis voor een onafhankelijke Code Review heeft ons bij Boncode doen uitkomen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in dit soort uitdagingen. Voorafgaand is uitgebreid contact geweest en daarbij is het juiste gevoel ontstaan.” Jochem: “Het meten van de kwaliteit van de software heeft ons nieuwe inzichten gegeven. Niet schokkend, aangezien we zelf ook monitoren, maar wel waar we iets mee kunnen. Het is prettig om met een partij samen te werken die periodiek metingen doet, meedenkt en verbetervoorstellen doet. Op die manier kun je met elkaar de kwaliteit van de code verbeteren en het eindproduct voor de klant optimaliseren. Uiteindelijk is er een goed en definitief rapport afgegeven aan GVB.”

 

Het is prettig om met een partij samen te werken die periodiek metingen doet, meedenkt en verbetervoorstellen doet. Op die manier kun je met elkaar de kwaliteit van de code verbeteren en het eindproduct voor de klant optimaliseren.”

Kwaliteit van de code

Remko vervolgt: “Door de samenwerking met Boncode vul je een gat op met specifieke kennis en expertise. De validatiesessies leveren extra inzichten op. Vervolgens kijk je met elkaar naar de conclusie en verbeterpunten. Dit is vooraf besproken en heeft zich uitbetaald. Er is een rode draad te trekken tussen de verschillende metingen. Je ziet onderdelen die goed en minder goed scoren. Geeft dit voldoende comfort? We testen de software op allerlei manieren. Door de objectieve metingen weten we nu dat de kwaliteit van de code goed is. Het zorgt voor een stuk rust op dat domein.”

 

Stabiliteit en schaalbaarheid

“Een ander belangrijk punt is dat de complexiteit en verwevenheid van de services binnen de software minder is geworden. In de startfase was dit te complex opgezet. Zelfs de experts ervaarden dit als ingewikkeld. Nu is de architectuur sterk verbeterd en staan de componenten meer op zichzelf. Dit verhoogt de stabiliteit en de schaalbaarheid van het geheel aanzienlijk.”

 

Meerdere perspectieven

“Boncode heeft deze inzichten keurig in kaart gebracht. Vervolgens ga je er over sparren, het aandacht geven en oplossingen bedenken. In die oplossingen zitten nuances. Met Boncode is het mogelijk om vanuit verschillende perspectieven naar een probleem te kijken. Dat is beter dan werken vanuit een vaste norm. Die norm daar moet je het mee doen, dan zou het goed komen. Ik vind dat toch minder prettig werken”, aldus Remko. Jochem beaamt dit: “Soms ontstaan er discussies, waarbij het niet perse goed of slecht is. Iedereen heeft een eigen beeld. Dan is het lekker om met specialisten te kunnen overleggen.” 

 

Met Boncode is het mogelijk om vanuit verschillende perspectieven naar een probleem te kijken.”

 

Stabiele software

Jochem vervolgt: “Uiteindelijk gaat het om stabiele software. Ik heb ook weleens meegemaakt dat we de kwaliteitsscore omhoog moesten halen, terwijl we het niet met de aanpassingen eens waren. Het was een doel op zich. Dat is bij Boncode niet het geval en dat is een stuk prettiger werken. We kunnen overleggen.”

 

Duidelijke rapportages 

“De transparante en consequente werkwijze van Boncode levert duidelijke resultaten en rapportages op. Je ziet hierdoor al snel of er quick wins te halen zijn en of je software überhaupt aan de norm voldoet”, geeft Remko aan. “GVB blijft de software continu door ontwikkelen. Periodieke Code Reviews blijven dus nodig.” Remko vervolgt: “We zijn erg tevreden met Boncode. Ze hebben een prettige manier van samenwerken, leveren concrete en duidelijke rapportages op en staan open voor inhoudelijke discussies.” In het uiteindelijke rapportcijfer zijn beide heren eensgezind. Een dikke 8.5.

 

 

scherm EBS systeem

 

Wilt u ook een onafhankelijke Code Review? Neem contact op met Boncode voor een passende offerte.

share
Back to top

GDPR Consent

This website makes use of cookies to ensure that the website works properly. Settings

Privacy policy | Close
Settings