Oversimplificatie is groot risico

De IT-Manager wordt geconfronteerd met toenemende complexiteit, zowel binnen het IT-domein als daarbuiten. Om die complexiteit beheersbaar te houden, wordt de oplossing vaak gezocht in organisatorische en procesmatige middelen binnen de IT-afdeling: Agile werken, zelfsturing et cetera. De vraag is of dit leidt tot het beheerst omgaan met complexiteit.

Lees meer op deze PDF

Software architectuur onderbelicht

Bij agile softwareontwikkeling is de aandacht sterk gericht op functionaliteit die zichtbaar is voor de (eind)gebruiker. Aandacht voor het duurzaam houden van software beperkt zich in het beste geval tot het verbeteren van broncode op basis van bevindingen uit statische codeanalyse.

Onderhoudbaarheid en bruikbaarheid op de lange termijn worden daarentegen sterk bepaald door de kwaliteit van de softwarearchitectuur. De mate waarin de architectuur is geïmplementeerd in de code heeft een grotere impact op productkwaliteit dan de meetbare kwaliteit van broncode.

Lees meer op deze PDF

delen
Back to top

GDPR Consent

This website makes use of cookies to ensure that the website works properly. Settings

Privacy policy | Close
Settings