Trajectcontrole en low-code ontwikkeling

De laatste weken kwam bij een aantal klanten het thema ‘kaders waar de ontwikkelteams zich aan moeten houden’ ter sprake. Degene die het begrip ‘kader’ noemde keek behoedzaam om zich heen. Het was in besloten kring. Want ‘kader’ associeert immers makkelijk met directief leiderschap. Een niet passende stijl in deze snel veranderende wereld waar zelfsturing een groot goed is.Lees meer

Low-code platforms optimaal laten renderen

Low-code oplossingen zoals OutSystems worden gezien als het middel om the digital transformation versneld te realiseren. En het werkt, horen we van betrokken specialisten: snellere ontwikkeltijd, grotere gebruikersvriendelijkheid (‘usability’) en een robuust applicatielandschap. En dit alles tegen lagere aanvangskosten.Lees meer

Softwarekwaliteit door meester-gezelprincipe

Begin juni bezocht ik een seminar over softwarekwaliteit. Tijdens de lunch had ik het genoegen om naast een ervaren IT professional te zitten, afkomstig uit de VS. Hij is verbonden aan een multinational die transportmiddelen maakt. We spraken over certificering van engineers, software kwaliteit en filosofeerden over het aloude meester-gezel principe.Lees meer

Grenzen aan zelfsturing?

Vorige week kwam ik in aanraking met de directeur van een IT-bedrijf en, later die dag, met een IT-professional die beiden heel verschillende knelpunten leken te hebben. Bij nader inzien ging het over hetzelfde: de grenzen aan zelfsturing.Lees meer

Saab en scrum

Binnen een week kwam ik twee bevriende zakenrelaties tegen, die aangaven gestopt te zijn met het presenteren van KPI’s. Bij beiden ging deze melding gepaard met een zekere emotie.Lees meer

delen
Back to top

GDPR Consent

This website makes use of cookies to ensure that the website works properly. Settings

Privacy policy | Close
Settings