Diensten

Boncode biedt 4 diensten aan die toegesneden worden op uw situatie en (business)vraag. Advies en oplossingen zijn in alle gevallen gebaseerd op ‘factbased’ metingen. Dit maakt afwegingen, optimalisatie en sturing mogelijk, die door de mensen in uw organisatie worden gedragen.

1. Code en architectuur Scan

Uw vraag heeft betrekking op onderhoudbaarheid, schaalbaarheid, performance of toekomstbestendigheid van een of meerdere systemen. Boncode beantwoordt de vraag op basis van meting en analyse van de broncode en haar architectuur. Zo reduceren we onzekerheid en bieden ‘factbased’ inzicht in plaats van opinies. De scan kan gerelateerd worden aan de ISO 25010 standaard. Het resultaat is een rapportage van de bevindingen en een visualisatie van de indeling van de code om de bevindingen visueel te onderbouwen. Hiermee wordt de binnen de software verwerkte architectuur geanalyseerd. Klanten gebruiken de Scan tevens om de verbetering van de software over een bepaalde periode objectief vast te stellen. Liefst aan de hand van tevoren gedefinieerde doelstellingen. Hiertoe bieden wij scans in abonnementsvorm.

2. Code en Architectuur Assessment

Wij starten met uw vraagstelling. Uw vraagstelling raakt bijvoorbeeld dilemma’s rond toekomstbestendigheid, productiviteit, security, gebruik van nieuwe technologieën, introductie van nieuwe toepassingen en vernieuwing van uw systemen. Gebrek aan inzicht in het softwareproduct weerhoudt u van afwegingen en beslissingen. Meningen en discussies stapelen zich op. Wij meten en analyseren de broncode en haar architectuur; verifiëren met de engineers en business owners de bevindingen; komen met een oplossing en stemmen die af. Ter afsluiting maken we een beslisdocument. Het assessment resulteert in een rapportage van de bevindingen, aanbeveling rond risico’s en de oplossingsrichting. Tevens ontvangt u een visualisatie van de indeling van de code en de onderlinge relaties om de bevindingen visueel te onderbouwen.

3. Inrichten van een softwarekwaliteitssysteem

Een klant die onze tooling gebruikt noemt het “the next step in Agile”. De integratie van meten, analyseren en sturen op softwarekwaliteit in de gebruikelijke Agile aanpak. Het inrichten van een softwarekwaliteitssysteem voegt een cruciaal iets toe: focus en grip op het product, op de toekomstbestendigheid. We inventariseren eerst uw bestaande situatie: de IT gelieerde processen, sturing van de IT-functie, technische omgeving en ondersteunende tools. Op basis van deze inventarisatie komen we, in nauwe samenwerking met uw mensen, tot een voorstel hoe op softwarekwaliteit gerichte tooling, feedbackprocessen en visualisatie geïntegreerd kunnen worden in de bestaande (Agile) werkwijze. Met als doel om naast management van de voortbrengingsprocessen, ook de kwaliteit van het softwareproduct bewust en gericht te sturen. Het kwaliteitssysteem heeft een technische cyclus en een zogenaamde feedback cyclus. De technische cyclus richt zich op meten, plug-ins en tooling. De feedback cyclus is gericht op samenwerking en daadwerkelijke sturing van softwareontwikkeling op basis van gemeten softwarekwaliteit.

4. Uitvoering refactoring of optimalisatie projecten

De aanbevelingen van Scans en Assessments leiden doorgaans tot vervolgacties bij onze klanten. De specialisten van Boncode onderscheiden zich door niet te stoppen bij de aanbeveling. Zij steken hun handen uit de mouwen om de aanbevelingen daadwerkelijk te realiseren. Technisch door bijvoorbeeld refactoring van software, om ‘de technische schuld’ in te lossen. Mensgericht door implementatie van nieuwe werkwijzen en het begeleiden totdat feedbackcycli daadwerkelijk onderdeel zijn geworden van de dagelijkse operatie en aansturing. Advies en begeleiding hebben meestal betrekking op tactisch/strategische vragen rond innovatie van complexe legacy systemen.

delen
Back to top

GDPR Consent

This website makes use of cookies to ensure that the website works properly. Settings

Privacy policy | Close
Settings