Code en architectuur Scan

Uw vraag heeft betrekking op onderhoudbaarheid, schaalbaarheid, performance of toekomstbestendigheid van een of meerdere systemen. Boncode beantwoordt de vraag op basis van meting en analyse van de broncode en haar architectuur. Zo reduceren we onzekerheid en bieden ‘factbased’ inzicht in plaats van opinies.

De scan kan gerelateerd worden aan de ISO 25010 standaard. Het resultaat is een rapportage van de bevindingen en een A0 (A-nul formaat) plaat van de indeling van de code en de onderlinge relaties om de bevindingen visueel te onderbouwen. Hiermee wordt de binnen de software verwerkte architectuur geanalyseerd.

Klanten gebruiken de scan tevens om de verbetering van de software over een bepaalde periode objectief vast te stellen. Liefst aan de hand van van tevoren gedefinieerde doelstellingen. Hiertoe bieden wij scans in abonnementsvorm.

delen
Back to top

GDPR Consent

This website makes use of cookies to ensure that the website works properly. Settings

Privacy policy | Close
Settings