Inrichten van een softwarekwaliteitssysteem

Een klant die onze tooling gebruikt noemt het “the next step in Agile”. De integratie van meten, analyseren en sturen op softwarekwaliteit in de gebruikelijke Agileprocessen. Het inrichten van een softwarekwaliteitssysteem voegt een cruciaal iets toe: focus en grip op het product, op de toekomstbestendigheid.

We inventariseren eerst uw bestaande situatie: de IT gelieerde processen, sturing van de IT-functie, technische omgeving en ondersteunende tools. Op basis van deze inventarisatie komen we, in nauwe samenwerking met uw mensen, tot een voorstel hoe op softwarekwaliteit gerichte tooling, feedbackprocessen en visualisatie geïntegreerd kunnen worden in de bestaande (Agile) werkwijze. Met als doel om naast management van de voortbrengingsprocessen, ook de kwaliteit van het softwareproduct bewust en gericht te sturen.

Het kwaliteitssysteem heeft een technische cyclus en een zogenaamde feedback cyclus. De technische cyclus richt zich op meten, plug-ins en tooling. De feedback cyclus is gericht op samenwerking en daadwerkelijke sturing van softwareontwikkeling op basis van gemeten softwarekwaliteit.

delen
Back to top

GDPR Consent

This website makes use of cookies to ensure that the website works properly. Settings

Privacy policy | Close
Settings