Low-code platforms optimaal laten renderen

Low-code oplossingen zoals OutSystems worden gezien als het middel om the digital transformation versneld te realiseren. En het werkt, horen we van betrokken specialisten: snellere ontwikkeltijd, grotere gebruikersvriendelijkheid (‘usability’) en een robuust applicatielandschap. En dit alles tegen lagere aanvangskosten.

Vorige eeuw

Ontwikkelen en beheren op basis van een low-code platform doet mij denken aan lange tijd terug, in de vorige eeuw. Met twee partners mocht ik een softwarebedrijf opbouwen, dat gespecialiseerd was in een financieel ERP-pakket. Zeker voor die tijd was dit pakket goed te koppelen aan andere technologieën. Mijn compagnon was expert in het pakket en kende als geen ander de mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast kon hij zich uitstekend inleven in wat een financieel manager nodig had aan IT-ondersteuning.

Met langlopende klantrelaties hebben we het bedrijf opgebouwd. Expliciet aandachtspunt voor het ontwikkel- en beheerteam was dat maatwerk uit den boze was. Slechts bij uitzondering werd dit toegelaten. De langlopende klantrelatie was gefundeerd in de relatief lage kosten voor onderhoud en beheer over meerdere jaren. Achteraf kan ik constateren nooit een klacht te hebben gehad over cruciale functies die niet gerealiseerd waren. Men was blij met de continuïteit en kosteneffectiviteit.

Flexibele platformen

Onveranderd door de jaren heen is de verleiding om even snel iets te ontwikkelen in de technologie waar je als ontwikkelaar het meeste ervaring mee hebt. Als de ontwikkelfunctionaliteit en best practices van het low-code platform niet gevolgd worden is het de vraag of the low-code promise – snel, kosteneffectief en beheerst the digital transformation realiseren – op termijn behouden blijft.

Als genoemd was het ERP pakket goed te koppelen aan andere technologieën. Een low-code platform als OutSystems biedt inmiddels substantieel meer koppel- en integratiemogelijkheden. In de vorige eeuw kon een ontwikkelteam tot op zekere hoogte directief aangestuurd worden. Dat is anno 2018 anders; teams en ontwikkelaars opereren meer zelfstandig.

Hoe weersta je dan de genoemde verleiding gegeven de mogelijkheden van OutSystems en de zelfstandig opererende teams?

Feitelijk meten helpt verleidingen te weerstaan

Gebruikelijk is dat moderne Agile ontwikkelteams ‘het’ onderling regelen. De praktijk leert dat het weerstaan van verleidingen afhankelijk is van de volwassenheid en het ervaringsniveau van het team. Dus wachten tot alle teams volwassen zijn?

Er is nog een ander middel: feitelijk gemeten informatie over (code)kwaliteit, daadwerkelijk gebruik van best practices in de applicatie en transparante rapportage op basis van metrieken. Tegenwoordig kan geautomatiseerd, op gestandaardiseerde en objectieve wijze, gemeten worden hoe de applicatie feitelijk gebouwd is, ook bij OutSystems. Daarmee wordt de toekomstbestendigheid van de applicaties inzichtelijk en dus stuurbaar.

Stel deze informatie ter beschikking aan diverse gremia. Natuurlijk in de eerste plaats aan de ontwikkelteams, maar ook aan gebruikers en management. Ook zij hebben belang bij een robuust en betaalbaar applicatieplatform op langere termijn. En daarmee worden verleidingen bespreekbaar en hanteerbaar.

delen
Back to top

GDPR Consent

This website makes use of cookies to ensure that the website works properly. Settings

Privacy policy | Close
Settings