Trajectcontrole en low-code ontwikkeling

De laatste weken kwam bij een aantal klanten het thema ‘kaders waar de ontwikkelteams zich aan moeten houden’ ter sprake. Degene die het begrip ‘kader’ noemde keek behoedzaam om zich heen. Het was in besloten kring. Want ‘kader’ associeert immers makkelijk met directief leiderschap. Een niet passende stijl in deze snel veranderende wereld waar zelfsturing een groot goed is.Lees meer

Low-code platforms optimaal laten renderen

Low-code oplossingen zoals OutSystems worden gezien als het middel om the digital transformation versneld te realiseren. En het werkt, horen we van betrokken specialisten: snellere ontwikkeltijd, grotere gebruikersvriendelijkheid (‘usability’) en een robuust applicatielandschap. En dit alles tegen lagere aanvangskosten.Lees meer

delen
Back to top

GDPR Consent

This website makes use of cookies to ensure that the website works properly. Settings

Privacy policy | Close
Settings