Optimaal rendement met OutSystems platform

Low-code oplossingen zoals OutSystems worden toegepast om de digitale transformatie van organisaties te bespoedigen en kosten te beperken. Voorwaarde om deze belofte te realiseren is dat ontwikkelaars OutSystems functionaliteit en best practices volgen. Door de flexibiliteit en integreerbaarheid van het platform is de verleiding groot dat ontwikkelaars functionaliteit creëren in andere technologieën dan OutSystems; vaak technologieën waarmee ze meer bekend zijn. Wanneer de kracht van OutSystems niet optimaal gebruikt wordt gaan snelheid, beheersbaarheid en uitbreidbaarheid een risico vormen.
 
In samenwerking met OutSystems heeft Boncode haar tooling, dashboards en aanpak afgestemd op de specifieke eigenschappen van het OutSystems platform. Hierdoor kan op basis van feitelijk inzicht beoordeeld worden of applicaties juist en optimaal geïmplementeerd zijn. Onze bevindingen en aanbevelingen maken het mogelijk the low-code promise van OutSystems optimaal te benutten.

 

Toekomstbestendige maatwerk systemen

Agile ontwikkeling resulteert in snelle oplevering van functionaliteit en speelt snel in op veranderingen. De Agile werkwijze brengt ook risico’s met zich mee:

  • De focus op functionaliteit kan leiden tot onvoldoende aandacht voor software kwaliteit, resulterend in technische schuld. Naarmate deze schuld oploopt neemt de onderhoudbaarheid af, inclusief de mogelijkheid om fouten te verhelpen of in te spelen op veranderende eisen.
  • De schaalbaarheid laat te wensen over, omdat daar niet op geanticipeerd is.
  • De in de software doorgevoerde architectuur is onvoldoende doorgedacht of organisch ontstaan, waardoor de toekomstbestendigheid in gevaar komt.
  • Het team is een groep individuen in plaats van een samenwerkende eenheid.

 

Deze risico’s worden transparant en hanteerbaar door de tooling en diensten van Boncode welke zijn afgestemd op ISO 25010. Onze diensten zijn toepasbaar op object georiënteerde technologieën als Java, Javascript, C#, C++ en vele andere.
 

Onze bevindingen en aanbevelingen maken gedegen besluitvorming mogelijk aangaande onderhoudbaarheid, uitbreidbaarheid en schaalbaarheid van maatwerksystemen.

Software is deels onzichtbaar

Onze visualisaties voegen belangrijke feiten toe aan uw huidige software kwaliteitssysteem, dat waarschijnlijk gebaseerd is op indirect (achteraf) testen. Die meting richt zich op de functionaliteit en het gebruik van de software. Onze visualisaties komen niet in plaats van genoemde metingen, ze vullen aan. Het is een cruciale aanvulling en richt zich op de vraag of software op termijn goed blijft functioneren. Goede softwarekwaliteit leidt tot software die onderhoudbaar is, die vernieuwingen aankan en niet leidt tot onvoorziene budgettaire uitdagingen. Ons doel is klanten te helpen softwaresystemen gezond te houden of te krijgen. We meten de complexiteit van functies, volumes, duplicatie en andere zaken die de kwaliteit en daarmee de toekomstbestendigheid beïnvloeden. Zo creëren we een feitelijk en objectief beeld van de technische kwaliteit van software, vanuit de verschillende perspectieven als genoemd in de ISO 25010 standaard. Samengevat: software is onzichtbaar. Boncode helpt haar klanten met het visualiseren van het onzichtbare waardoor softwareontwikkeling van bedrijfskritische systemen beter stuurbaar wordt. Beter te budgetteren, beter te plannen en beter te innoveren.

delen
Back to top

GDPR Consent

This website makes use of cookies to ensure that the website works properly. Settings

Privacy policy | Close
Settings