De tooling die onze specialisten gebruiken

Onze specialisten gebruiken voor de Scan en de Assessment de Boncode tooling. De tooling is in eigen beheer ontwikkeld om inzage te krijgen in de kwaliteit van software door statische broncodemetingen. Het kwaliteitsniveau wordt benoemd in een rating en via het dashboard is detail informatie beschikbaar die directe (kwaliteits)verbetering mogelijk maakt. Afhankelijk van de scope van de opdracht kijken we ook naar security aspecten.

Voor dagelijkse monitoring door onze klanten is dezelfde tooling beschikbaar door middel van een licentie.

Functionaliteit van de Boncode tooling voor statisch broncode analyse

De Boncode tooling is geschikt voor vele object georiënteerde talen als Java, C#, Scala, C++. Daarnaast is de tooling specifiek aangepast voor het doormeten en optimaliseren van OutSystems applicaties. Hiertoe is in samenspraak met OutSystems de functionaliteit van de OutSystems Trusted Advisor tool opgenomen in onze aanpak.   De Boncode tooling maakt het volgende mogelijk:

  • Oude en nieuwe softwaresystemen doormeten en analyseren
  • De algemene softwarekwaliteit bepalen (rating van 0 tot 100)
  • Nieuw ontwikkelde code van een ontwikkelaar doormeten (bijvoorbeeld ten behoeve peer reviews)
  • Bij meerdere metingen in de tijd sturen op trends, die grafisch weergegeven worden
  • Overzicht krijgen over de samenhang van gehele codebase
  • Overzicht krijgen over de kwaliteit van bestanden, door middel van diagrammen
  • Meerdere projecten bewaken
  • Via een flexibele navigatie door de meetresultaten op regelniveau scrollen
  • Direct verbeteracties starten door top 10 lijsten
  • Steekproeven definiëren en doormeten binnen omvangrijke systemen

Het gebruik van de Boncode tooling stopt oneindige discussies en maakt het mogelijk op beheerste wijze uw software en teamresultaten te verbeteren. De tooling past zeer goed bij een Agile aanpak.

delen
Back to top

GDPR Consent

This website makes use of cookies to ensure that the website works properly. Settings

Privacy policy | Close
Settings