Saab en scrum

Binnen een week kwam ik twee bevriende zakenrelaties tegen, die aangaven gestopt te zijn met het presenteren van KPI’s. Bij beiden ging deze melding gepaard met een zekere emotie.

Geen dashboard of balanced scorecard meer, ze hadden het helemaal gehad. Het leidde af en was veel te ingewikkeld. Bij de relatie die IT systemen ontwikkelt via scrum was de oplossing het werken met hele kleine teams. Het andere geval betrof een stafafdeling, die in het vervolg gewoon beoordeeld werd op te halen van inhoudelijke doelstellingen. Er was sprake van opluchting.

Het hield me bezig. Mijn ervaring als directeur van een IT bedrijf en als programma manager is dat zelfsturing en delegatie van verantwoordelijkheden – voor betrouwbaar en ‘duurzaam’ resultaat – toch af en toe metingen en feedback nodig hebben. Op resultaat en voortgang.

Zelforganisatie

Mijn collega, interim manager en enige jaren terug zelf DGA van een IT bedrijf, heeft het over ‘zelforganisatie’ in plaats van ‘zelfsturing’. Sturing heeft bij hem betrekking op doelstellingen en gestelde kaders waarmee beleid en strategie van het bestuur worden gespecificeerd. Organisatie is het acteren vanuit die doelstellingen en kaders.
Het koppelen van die sturing en organisatie valt nog niet mee. Wij zien regelmatig een ontkoppeling tussen directie/bestuur en softwareontwikkeling. Het lijkt soms alsof ze een andere taal spreken en -ondanks veel vergaderen – elkaar niet begrijpen. Maar dan wil je die ontkoppeling toch voorkomen of aantonen door geregeld de feiten te meten en te presenteren. En dat doe je toch via een dashboard? Anders verzand je in meningen en opinies!

Luchtvaartverleden

Van oudsher associeer ik de term ‘dashboard’ met de auto en niet met de ontwikkel- of stafafdeling. Sinds een half jaar rijd ik een Saab. Dit inmiddels ter ziele gegane merk kent de ‘night panel´ knop. Toen de dagen korter werden heb ik op de terugweg naar huis de knop ingedrukt. Alleen de kilometerteller met schaal tot 140 km/u blijft verlicht. Alle andere meters gaan naar nul en worden onzichtbaar. Ook de radio/CD informatie.
Dit concept komt voort uit het luchtvaart-verleden van Saab: het dashboard presenteert alleen de relevante informatie. En wat bleek: dat is heerlijk! Heerlijk rustig, geen afleiding en als het relevant is, wordt het metertje vanzelf weer zichtbaar. Bij ongeveer 138 km/u komt de schaal van 140 tot 240 erbij. U begrijpt dat ik dat alleen in Duitsland meemaak, als keurig rijdend burger. Als de benzine opraakt, nog voor de reserve, wordt de betreffende meter zichtbaar.
Ik pleit voor de Saab oplossing in plaats van dashboards en KPI’s eruit!

(eerder verschenen op Agconnect.nl, 25 januari 2017)

share
Back to top

GDPR Consent

This website makes use of cookies to ensure that the website works properly. Settings

Privacy policy | Close
Settings